դիտապետ

դիտապետ

Dasnabedian 1995: 428

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 4,31 Colophon 1,17
gardien

freq: 2


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

  • ԴԻՏԱՊԵՏ — (ի, աց.) NBH 1 0626 Chronological Sequence: 10c, 13c ա. Պետ դիտաց. նախկին տեսուչ որպէս աստուած, եւ Փոխանորդ աստուծոյ՝ քահանայապետ, արքեպիսկոպոս, վերատեսուչ. առաջնորդ. նազըր. *Ընդ ամենիմաստ տեսչութիւն ահարկութեան դիտապետիդ երկնից. Բենիկ.: *Յարկ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՑԵԼՈՒ — (ի, աց.) NBH 1 0100 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c գ. Որ յայց ելանէ. այցելօղ. այցօղ. ἑπίσκοπος, ἑπόπτος inspector որպէս տեսուչ. վերատեսուչ. դիտօղ. վերակացու. ոստիկան. վրակեցու. ... *Եւ այս ստացուած ընչից նորա… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՀԵՊԻՍԿՈՊՈՍ — ( ) NBH 1 0364 Chronological Sequence: Unknown date, 13c գ. ԱՐՀԵՊԻՍԿՈՊՈՍ կամ ԱՐՀԻԵՊԻՍԿՈՊՈՍ եՊԻՍԿՈՊՈՍ ԱՐՀԻ. որ եւ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ. Բառ յն. արխիէբի՛սգօբօս. Եպիսկոպոսապետ. դիտապետ. պատրիարգ. *Զսարդիս աւագերէցն արհեպիսկոպոս ձեռնադրեցին. Վրդն. պտմ.: *Ոչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՀԻԵՊԻՍԿՈՊՈՍ — ( ) NBH 1 0364 Chronological Sequence: Unknown date, 13c գ. ԱՐՀԵՊԻՍԿՈՊՈՍ կամ ԱՐՀԻԵՊԻՍԿՈՊՈՍ եՊԻՍԿՈՊՈՍ ԱՐՀԻ. որ եւ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ. Բառ յն. արխիէբի՛սգօբօս. Եպիսկոպոսապետ. դիտապետ. պատրիարգ. *Զսարդիս աւագերէցն արհեպիսկոպոս ձեռնադրեցին. Վրդն. պտմ.: *Ոչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԻՏՈՂ — (ի, աց.) NBH 1 0627 Chronological Sequence: Unknown date ա. Իբր Վերադիտօղ. այցելու. դիտապետ. եպիսկոպոս. *Դասք երջանիկ դիտողացդ եզաբանից. Շար …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀՈԳԻԸՆԿԱԼ — ( ) NBH 2 0114 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 12c, 13c ա. Ոյր ընկալեալ իցէ զհոգի սուրբ. հոգեկիր. աստուածարեալ. *Զծածուկս իմաստութեամբ ծանուցանէ սրբոց իւրոց, եւ հոգիընկալ արանց. Խոսր.: *Հոգիընկալ հզօր դիտապետ. Նար. խչ.: *Ոչ ասաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՍՏԻԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0523 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c գ. ἑπίσκοπος . (յորմէ Եպիսկոպոս). inspector ἑπιστάτης praefectus ἑπίτροπος procurator, curator, praeses, vicarius, tutor. (լծ. թ. իւսթէ՝ իւսթտէ՝ տուրան, ուսթատ, ուստա ).… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԵՐԱԴԻՏՈՂ — (ի, աց.) NBH 2 0804 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 11c ա.գ. ἑπίσκοπος episcopus, inspector. Է թարգմանութիւն յն. ձայնիս էբի՛սգօբօս. Եպիսկոպոս. Վերադէտ. վերատեսուչ. տեսուչ. այցելու. դիտապետ. հայրապետ. դէտ. *Վերադիտօղ եւ օրէնսուսոյց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԵՐԱՏԵՍՈՒՉ — ( ) NBH 2 0810 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 9c, 10c, 12c գ. ἕφορος inspector, praeses. Վերադիտող. տեսուչ. եպիսկոպոս. դիտապետ. վերակացու. ոստիկան. պարետ. տնտես. տնօրէն. *Փոխանակ նորա զայլ ոք ձեռնադրեսցեն վերատեսուչ հոգւոց նոցա:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.